Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneğ (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, meclisin tatile girmesine yönelik açıklama yaptı.

Mamülcü’nün açıklamasında şunları belirtti: 

”Yeni Dünya, Yeni yaşam, yeni anlayış, yeni ekonomi, yeni dizayn kısacası Yaşam için olabilecek her şey farklı planlamada olacak hayat düzeni önümüze geliyor Covid 19 sonrası atılacak adımların ve beyinlerin ezber bozması ve yeni Dünya anlayışına göre olabilecek adımları atmak gerekir. Tabi Covid 19 dan öncede bu anlayışa sahip olmak gerekirdi yaşamada ve ülke yönetiminde anlayış böyle olması gerekirdi, Covid 19 bize anlamamız gereken en önemli şeyin değişim olması gerekliliğinin farkındalığını gösterdi.

Bu göstergenden sonra aynı şartlarda gidenin hiçbir şekilde iş görmeyeceği aşikardır bizim ülkemize baktığımızda bütün Dünya yeni düzene adapte olamaya ve değişme yönünde çabaları ve uğraşları varken biz ayni kokuşmuş düzeni devam ettirme çabasında yer alıyor. Şimdi şunu sormak lazım 50 millet vekillerimizden kaçı meçlisin çalışmasının devam etmesi yönünde kararı onaylar veya kaçı tekrar seçilmek için veya bakan olmak için el sıkma yarışı içinde yer alan bir yarış içinde iken mecliste çalışmak ister. Millet vekillerin bu yarış içerisinde yer alması meclis içerisinde çalışma motivasyonundan yoksun halinde yer alıyor mecliste çalışmaları veya fiziken var olmaları bir fayda olarak yer almaz. Soruyorum son 3 yıla da kaç adat özel sektörün ülkemizin yararına yönelik gelir artırıcı yasa veya kurallara yönelik çalışmalar yer aldı meclis web sayfasına bakarsanız komitelerde bekleyen yıllarca arşivlerde kalan önergeler duruyor sadece kamu maliyesine ve düzenine yönelik kararlar alınmaktadır. 

Meclis tatile girsin veya girmesin ki hiçbir iş yapmamış ve acil alınması gereken işlerin hiçbirisi yerine getirilmemiştir varlığıyla yokluğu belli olmayan ve verimsiz işleyişi ve koşulları olan bu du düzende beklentimiz yoktur olamaz. Bu verimsizlik ortamında tatile ayrılan meçlisin aman niye ayrıldı ayrılmaması gerekirdi diyen diğer sivil toplum örgüütlerine de çağrımız önce işeyişleri düzenleme ve bu yönlerde taleplerin olmasını beklerdik. Ülkede seçim sisteminden tutun yönetim şekline kadar birçok değişikliğin halk tarafından istenmesi gerekliliği çok acildir yasama yapamayan ve yasa dışılılığı ön gören bir anlayışla çalışan bir mecliste hiçbir üretkenlik olamaz çünkü beklentileri farklı olan temsiliyet yerini kaosa ve düzensizliğe teslim eder bu yüzdendir ki sistemin değişmesi için önce halkın beyninde değişimi istemesi bu yönde talebi gerekir yoksa bu şekilde halkla alay etmeye devam ederler”