YÖNETİM KURULU

Enver Mamülcü

Enver Mamülcü

Yönetim Kurulu Başkanı

enver.mamulcu@kktcisad.org

Ali İhsan Çevik

Ali İhsan Çevik

As Başkan

aliihsan.cevik@kktcisad.org

Levent Özerdağ

Levent Özerdağ

Genel Sekreter

levent.ozerdag@kktcisad.org

Ali Akın Önder

Ali Akın Önder

Sekreter

aliakin.onder@kktcisad.org

Cihangir Özyer

Cihangir Özyer

Yönetim Kurulu Üyesi

cihangir.ozyer@kktcisad.org

Metin Yılgın

Metin Yılgın

Yönetim Kurulu Üyesi

metin.yilgin@kktcisad.org

Nafi Cabacaba

Nafi Cabacaba

Yönetim Kurulu Üyesi

nafi.cabacaba@kktcisad.org

Deniz Gürgöze

Deniz Gürgöze

Yönetim Kurulu Üyesi

deniz.gurgoze@kktcisad.org

Yeşim Çıraklı Direl

Yeşim Çıraklı Direl

Yönetim Kurulu Üyesi

yesim.cirakli@kktcisad.org

Ali Hançerli

Ali Hançerli

Yönetim Kurulu Üyesi

ali.hancerli@kktcisad.org

Ahmet Tütengil

Ahmet Tütengil

Yönetim Kurulu Üyesi

ahmet.tutengil@kktcisad.org