Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılan 15. Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Genel Kurulu neticesinde oluşan Yönetim Kurulu şöyle:

“Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, 1. As Başkan Ali İhsan Çevik, 2. As Başkan Oğuz Can

1. Genel Sekreter Levent Özerdağ, 2. Genel Sekreter Ali Akın Önder, Sayman Hazar Arman

Üyeler 

Cemal Ayaz, Nafi Cabacaba, Mert Ataner, Deniz Gürgöze, 

Disiplin Kurulu üyeleri Ali Hançerli, Şahap Tokatlı, 

Denetleme Kurulu üyeleri Cihangir Özyar, Tamer Müfdüzade, Türel Öksüzoğlu”İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü’nün Genel Kurul’daki konuşması şu şekilde:

“İŞAD’ın 15. Olağan Genel Kurulu’nda sizinle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyor ve başarılı bir Genel Kurul olmasını temenni ediyorum.

Sevgili Dostlar, 80’lı yıllarda Sivil toplum örgütü hareketi ile başlayan, İŞAD ülkemizin önde gelen iş dünyası örgütü olarak 30. yılı geride bıraktı.

 İŞAD, kuruluş sürecinden itibaren birçok başarılı iş insana destek vererek her zaman ülke gündeminde ön sırada ve ülkenin hasasiyetini ön planda tutarak faaliyetlerini sürdürdü.Hedefe giden yolda, ne kadar zor olursa olsun, ilerlemek gerekir. Bu noktaya kolay gelmedik tabii.Bugünlere, Kıbrıs Türk  insanının demokrasi ve katılımcılık bilinciyle, ülke sevgisiyle ve işlerimizden veailelerimizden özveride bulunarak harcadığımız zaman ve emeklerle geldiğimizi çok iyi biliyorum. İŞAD’ı İŞAD yapan her bir üyeye bu bilinç ve katkılarından dolayı gönülden teşekkür ediyorum.

Bugün, İŞAD’IN dijitalleşmeden, eğitime, demokratikleşmeden KOBİ’lerin rekabet gücüne, kentleşmeden, bölgesel kalkınmaya, iş dünyasında kadının yeri ve önemine kadar, ülkemizin en öncelikli konularında çok farklı ve kalıcı faaliyetlerde bulunması, bu alanlardaki sorunlara çözüm önerileri sunması, derneğimizin gücünün ve etkinliğinin önemli bir göstergesidir.

Değerli dostlar, iş dünyası olarak hep birlikte ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz. Yüksek enflasyonun makroekonomik istikrara zarar verici seviyelere geldiğini ve kamu ekonomisinin büyümesi ve sabit giderlerin giderek artması  ekonomik hayatı daha da zora getirdiğini uzun zamandır her fırsatta dile getiriyoruz.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyacı, istikrar ve reformdur. Ekonomimizin yüz yüze olduğu sorunların çözümü için yapısal reformların daha fazla geciktirilmemesi gerekiyor. Bugünün işi, bugün yapılmalıdır.

Ekonominin tedavisi, yapısal reformlara bağlıdır. Tedavide günler değil, emin olun saatlerin bile önemi vardır.

Reformları tamamlayan, demokrasi ve özgürlükler ülkesi olarak güçlenen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyada yüksek siyasi etki ve ekonomik rekabet gücüne sahip olacaktır. Küresel rekabette yerinde saymak gibi bir durum yoktur.

Son zamanlarda yükselen döviz ve buna bağlı olarak sürdürülebilinir politikaların olmayışı, makro dengelerimizde önemli bozulmalara yol açtı. Ardı ardına gelen ülkemiz siyasetinin popilist çizgisi ve ülkemizin dinamiklerinin bu düzene yapısal şekil vermemekle iş hayatında ve yabancı yatırımcının önünü açmamakla ve hale daha eğitim sistemimizin yapısal bozukluğuyla irade göstermememiz ekonomik istikrarımıza zarar verecek uygulamalardır.

Ekonomik gücün en önemli unsuru, toplanan vergilerdir. Adil ve herkes için eşit, sürdürülebilir vergi sistemi temennisindeyiz. Bu doğrultuda; yönetimde hangi parti veya partiler olursa olsun, ekonomide şu iki kavrama sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini paylaşmak isterim:

“Kurallı Ekonomi” ve “Güçlü Kurumlar”

Değerli konuklar, Yüksek cari açık ve çift haneli enflasyon, Kıbrıs Türk  ekonomisinin kaderi olmak zorunda değildir. Sadece güçlü olduğumuzu söyleyerek güçlü olunmaz. Güçlü ekonomi, tüm yönleriyle istikrarı sağlamış, reformlarla yapısal tedbirlerini tamamlamış ve daha da önemlisi “sürdürülebilir” büyümeyi sağlıklı olarak sağlamış ekonomidir.

Değerli konuklar Kıbrıs’ın Çözüm Perspektifinin Son Grand Montana sürecinden sonra da bizim beklentimiz aynı: İstikrar, Reform ve Model belirlemeye yönelik.

Yapısal reformlara dair sade, anlaşılır ve gerçekçi bir program oluşturulmalı. Bu program, yatırım ortamını ciddi anlamda iyileştirecek önemli, büyük reformları içermeli.

Son olarak, güven çok önemli. Ekonomi yönetiminde piyasalara, iş dünyasına, yatırımcılara  güvenveren söylem ve eylem birliği sağlanmalı. Özetle, ekonomide dalgalı sulardan, güvenli sulara doğru ilerlemeliyiz.

Değerli dostlar, hukuk, toplumun en büyük güvencesidir. Adaletin herkes için sağlandığı güçlü bir hukuk devletinin standartları sağlanmalıdır. Aksi halde ülkede, hem vatandaş olarak, hem yatırımcı birey, iş insanı olarak belirsizliklerle karşılaşmaya devam ederiz.

Değerli Dostlar, bu kadar iş dünyası ve siyasi  bir aradayken, önemli bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, İŞAD olarak, bu sene Genel Kurulumuzda ismimizin açık halini İş İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi için tüzük değişikliğine gidilecek.

 Çünkü birçok iş kadınımızın mücadelede bulunduğu bir ortamda katma değere ve doğasına haksızlık olmasına göz yumamayız.

Kısa zamanda diğer Sivil toplum Örgütlerinde aynı yeniliği görmeyi temenni ediyorum. Kadınların erkeklerle eşit şartlarda işgücüne katıldıkları, eğitimleri konusunda önlerine engel çıkarılmayan, şiddete maruz kalmadıkları ve tüm potansiyelleriyle geleceği kurmaya ortak oldukları bir ülke olursak, yarınlara dair umutlarımızın artacağına inanıyorum.

Değerli Dostlar, ülkemizin yön alacağı sistem doğrultusunda rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesi için, üslupların karşılıklı saygı ve hoşgörüyü esas almasını diliyoruz. Zor zamanlar içerisindeyiz, Özellikle böyle dönemlerde, herkesin daha pozitif olmasına ihtiyacımız var. Birlik, beraberlik içinde, konuşup anlaşmayı başarırsak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. Sakin, uzlaşmacı ve huzurlu bir ortamda her sorunumuzun üstesinden gelebiliriz.

Sözlerime Mevlana’nın çok sevdiğim bir sözü ile son vermek istiyorum: “Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama hiçbir zaman boş verme!” Daha güçlü, daha mutlu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hedefimizi gerçekleştirmek için emek vereceğiz ve asla boş vermeyeceğiz.

Genel Kurul sonrası tüm yönetim kurulu üyeleri ve asli üyelerimize başarılar diliyor, hepinizi İŞAD Yönetim Kurulu adına bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Kaynak: http://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n279354-isad-yonetim-kurulu-baskani-enver-mamulcu-oldu-14032019