İşad Genel Sekreteri  Ali Akın Önder imzalı yayınlanan basın bildirisinde İş İnsanları Derneği’nin Başbakana sunduğu öneriler paketi  açıklandı…  

Genel Sekreter Ali Akın Önder’in açıklamalarının tam metni şu şekilde;

      
Ülkemizin köklü kuruluşlarından (üyesi olmaktan her zaman gurur duydum )
İŞAD yani İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’nin sayın BAŞBAKANa sunduğu öneriler paketini tek harfine dahi dokunmadan yayımlamak istiyorum.Ve siz sayın okuyucuların takdirine bırakıyorum .
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak  diyen çok ama tünelden çıkış reçetesi sunan yok 
İşte bu sunulan İŞAD’ ın reçetesidir.

COVİT – 19 Sonrası
Ekonomik yapılanma önerileri

Amaç;

İŞAD olarak yaşamakta olduğumuz bu olağanüstü dönemde, ülkemizin şuan yaşamakta olduğu ve ileride yaşayabileceği ekonomik sorunlarla ilgili, öneriler ve çözüm arayışları konusunda devletimize destek olmak ve ortak akla katkı vermektir.

Kısa Vadeli Öneriler – I

Pandemi kurulunun sunacağı öneriler ile sağlık alanında alınacak tedbirler ve ülkenin normalleşme sürecine geçişi ; İŞAD ve tüm Kıbrıs halkı için önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

 1. Sağlık tedbirleri için kurulan pandemi kurulu gibi “Ekonomi Kurulu” kurulmalıdır. Ekonomi kurulunda saha insanlarından istifade edilmelidir. Bu süreci ve sonrasını ekonomik olarak planlayacak bir ortak akıl geliştirilmesi önerimizdir.
 2. Şüphesiz öncelikle sağlık alanında alınacak önlemler gelmektedir. Pandemi kurulumuz tarafından verilecek öneriler ışığında ülkenin bir an önce normalleşmesi ve belirli sektörlerin gerekli önlemler alınarak açılması bizler için önem arz etmektedir.
 3.   Tüketici kredisinin kullanımıyla ilgili yasal alt yapısı hazırlanmış devlet desteği sağlanmalıdır.
 4. K redi erişimi konusunda bankalarda yaşanan zorlukların azaltılması son derece büyük önem arz etmektedir.
 5. Ekonomik kurulun belirleyeceği ölçülerde Merkez bankasının çekleri nakite çevirerek piyasayı rahatlatması önemlidir.

Kısa Vadeli Öneriler – II

 1. Bu süreçte yara alan tüm firmalara bir takım ekonomik tavizler verilmelidir.
 2. Sigorta yatırımlarının en az 6 ay ötelenmesi özel sektörün toparlanması açısından önemlidir.
 3. İmkanlar dahilinde firmaların kamuya karşı yükümlülükleri sıfırlanarak veya zamana yayılarak firmalara yaşam şansı tanınması gerekmektedir.
 4. Tarım başta olmak üzere acil bir planlama yapılarak belirli ürünlerde üreticinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

5.Küçük sanayi sitelerinin kurulumunun teşvik edilmesi.

Orta Vadeli Öneriler – I

 1. Ülkeye derhal Başkanlık sistemi getirilmesi ve sistemin daha hızlı karar ve iş üretmesinin sağlanması.(Mevcut sistemde siyasetin ve bürokrasinin hareket şansı yoktur)
 2. Yurt dışı vatandaşların ülkeye gelmesi ve kapitallerini getirmeleri için teşvik ve imkan sağlamak (Askerlik, gümrüksüz araç ve eşya getirme hakları başta olmak üzere)
 3. Yurtdışından finans akışını sağlamak adına Devletimizin belirleyeceği miktarda yatırım ve istihdam sağlayanlara “yatırımcı vatandaşlık” verilmesi.
 4. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ye IP ve kredi kartları kapatılarak sanal kumar işletmelerinin yasallaştırılarak ülkeye gelir kazandırılması.
 5. Ülkeye finans sağlanması açısından pek çok ada ülkesi gibi Türkiye ve İngiltere ile görüşerek gelir vergisi bağlamında ülkenin adeta vergi cenneti haline getirilmesi. Gelen finansın devlet garantisine alınarak ülkenin finans ihtiyacının çözülmesi.
 6. Yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek için gerekli gümrük düzenlemelerinin ivedilikle yapılması.

Orta Vadeli Öneriler – II

 1. Belirli sektörler seçilerek gerek yasal gerek bürokrasi açısından önlerinin açılması. Örneğin: Medya, sanat, internet, teknoloji şirketleri, tüp bebek, estetik, yaşlı bakımı (geriatri), online satış hizmetleri, cinsiyet değiştirme ameliyatları (Thailand yılda 2 milyar dolar kazanmaktadır. Bu operasyonu yaptıranlar ülkede hormon tedavisi için 9 ay kalmak zorundadır.), Endüstriyel kenevir, tıbbi bitki üretimi, eğlence merkezleri v.b. konularda yasal düzenleme ve teşvik sağlanması ivedi olarak ele alınmalıdır.
 2. Üretimin ucuzlatılması için olabilecek en kısa sürede Enterkonnektenin gerçekleşmesi ve eğer mümkün olabilirse çift yönlü olarak planlanacak biçimde adaya doğalgazın getirilmesi.
 3. Kamu maliyesini güçlendirmek adına çeşitli konu ve yatırımlar ile ilgili devlet tarafından İMTİYAZ satılması (örneğin; Liman, marina, maden, orman ürünleri, sanal bet v.s.)
 4. THY tarafından uygulanan yüksek bilet fiyatlarının KKTC’nin iç hat statüsüne alınarak düşürülmesi ve hatta Türkiye’ye yolcu beraberinde (2 litre ile sınırlı olan) içki götürme hakkının sadece KKTC seyahatleri için 5 litre imtiyazı alınması turizmi canlandıracaktır

Uzun Vadeli Öneriler

 1. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde bizi bir daimi temsilci bulundurarak ülkenin anlık temsilinin ve koordinasyonun sağlanması.
 2. T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı ile aktif bir çalışma yaparak yasal düzenlemelerimizin A.B. uyum yasalarına uygun bir hale getirilmesi için faaliyetler yürütülmesi.
 3. Ülkemizin Akdeniz ticaret merkezi olması hedefiyle sadece Avrupa ve Türkiye değil tüm komşu ülkelerle ticari işbirliği sağlanması hedefiyle ziyaret ve fuar düzenlemeleri önem arz etmektedir.
 4. Her ne şartta olursa olsun ülkemizin bağımsız bir ülke olması temel hedef olmalıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile bir çözümün sağlanamayacağı ne yazık ki ortadadır. Yıllardır ambargolarla adeta işkence edilen bu halk artık selfdeterminasyon hakkını kullanarak tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etmelidir. Bu durum sürdürülebilir değildir.

                                                         “Bağımsızlık benim karakterimdir”

                                                                         M.Kemal ATATÜRK

kaynak: kibrishabersitesi.com

İŞAD hakkında…

İŞAD Yönetim Kurulu…