Misyon & Vizyon

İŞAD MİSYONU

K.K.T.C. ekonomisinin kalkınmasında ve ülkenin sosyal ve kültürel düzeyinin yükseltilmesinde Özel Sektörün öncülüğünü sağlamak ve sağlamlaştırmak, dünyaya açılmış, yenilikleri takip eden, hukuka ve demokrasiye bağlı, çevre sorunlarına ilgi duyan ve ülke ekonomisini yönlendiren aktif ve dinamik bir işinsanları kitlesinin oluşmasına katkıda bulunmak.
Üyeleri arasında meslek ahlakını, işbirliğini ve dayanışmayı tesis etmek ve geliştirmek; ticari, sanayi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışmak ve bu faaliyetlerde işadamlarını cesaretlendirmek. Bu alanlarda dünyada meydana gelmiş gelişme ve değişikliklerden üyemiz olan işadamlarını haberdar etmek, destek ve fikir vermek.


İŞAD VİZYONU

iberal, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş çağdaş bir ekonomik yapı,
. Ekonominin boyutu ile orantılı etkin ve verimli çalışan şeffaf bir kamu yönetimi,
. Çözüm yanlısı, BM Çözüm Planından uzaklaşarak yeni maceralar aramayan,
. Türkiye ile ilişkileri ne hor gören, nede şükran çizgisinde olan tutarlı bir siyasi yapı.