Disiplin Kurulu

DİSİPLİN KURULU
1- Ülker FAHRİ (asıl üye)
2- Şahap TOKATLIOĞLU (asıl üye)
3- Kıymet ŞADİ (asıl üye)
4- Çetin KÜRŞAT (yedek üye)